ประกาศโรงพยาบาลมะนัง รายงานสถานการณ์การเงินปีงบประมาณ 2566