ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ราคากลาง รายการงานก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ)

เรื่อง ราคากลาง รายการงานก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 295 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาษา