แพทย์หญิงอมรรัตน์ พันธ์คีรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะนัง พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะนัง ร่วมต้อนรับ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และคณะตรวจเยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)