ประกาศโรงพยาบาลมะนัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แบ่งเปอร์เซ็นต์ 60/40)