ราคากลาง งานปรับพื้นที่และถมดินพร้อมคูระบายน้ำ ที่ โรงพยาบาลมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565

ภาษา