ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563

ภาษา