เจ้าหน้าที่และบุคลากรไทยพุทธโรงพยาบาลมะนัง จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงพยาบาลครบรอบ 10 ปี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่และบุคลากรไทยพุทธโรงพยาบาลมะนัง จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงพยาบาลครบรอบ 10 ปี

– เปลี่ยนอังสะและไหว้พระขอพรพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล

– ทำบุญศาลพระภูมิ

– ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับพร ณ ลานเอนกประสงค์

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร

เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้มารับบริการ

ภาษา