วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลมะนัง ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลทางพิธีศาสนาอิสลาม ในโอกาสก่อตั้งโรงพยาบาลครบรอบ 10 ปี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลมะนัง ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลทางพิธีศาสนาอิสลาม ในโอกาสก่อตั้งโรงพยาบาลครบรอบ 10 ปี เพื่อความผาสุขของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ

ณ ลานเอนกประสงค์

ภาษา