ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา