โรงพยาบาลมะนัง เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ภาษา