กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ลงพื้นที่เฝ้าระวังเชื้อ “เลปโตสไปโรสิส” ใยพื้นที่อำเภอมะนัง จ.สตูล