ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 101,900.00 บาท

ภาษา