ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมลานจอดรถเข็นเวรเปล โรพยาบาลมะนัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 346,453.00 บาท